Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika

Stalisce_k_Pobudi v zvezi s problematiko statusa Znanstveno-raziskovalnega instituta središča Univerze na Primorskem

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev četrtega odstavka 32. člena Poslovnika DS

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) - druga obravnava

Stalisce z amandmajem k Poročilu o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012

Stalisce k Predlogu odlozilnega veta na Zakon o davku od sreck

Stalisce k Predlogu odlozilnega veta na novelo Zakona o sodnih taksah

Stalisce in amandma k Delovnemu osnutku predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave RS

Stalisce k Predlogu zakona o davku na nepremičnine

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o enotni ceni knjige

Stalisce in amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi

Stalisce k Pobudi za spremembo 168. in 179. clena Ustave RS

Stalisce in amandma k Predlogu zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva

Stalisce k Predlogu odlozilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Stalisce k uresničevanju Zakona o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih

Stalisce k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2016 in 2017

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka glede izvajanja slovenske himne pred plenarnimi zasedanji v parlamentu

Stalisce in amandma k Dopolnjenemu predlogu proracuna RS za leto 2017

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu proračuna RS za leto 2016

Stalisce in amandmaja k Pobudi za sprejem zahteve za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine

Stalisce k  Pobudi državnega svetnika dr. Zorana Božiča za spremembo 6. člena Ustave

Stališče k Predlogu odložilnega veta na Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivališča

Stalisce in amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

Copyright 2018, Vse pravice pridržane