Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje_k_Predlogu zakona o ukrepih za odpravo posledic_pozebe_v_kmet._proizvodnji_med_21. in_22. 4. 2017

Mnenje_k_obravnavi tematike gospodarjenja z gozdovi v lasti RS - pozitivni in negativni učinki ustanovitve družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembi_Zakona o_Skladu_kmet. zemljisc_in_gozdov_RS

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvahZakona o kmetijstvu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_Zakona_o_gozdovih

Copyright 2018, Vse pravice pridržane