Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_o_porabi_sredstev dolgoročnih_rezervacij za_ekolosko_sanacijo

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah Zakona o_pravilih_cestnega_prometa

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_dajatvah_za_motorna_vozila

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah Zakona_o_varnosti_v_železniskem_prometu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah_Pomorskega_zakonika

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah Zakona_o_varnosti_v_železniskem_prometu

Mnenje_k_Rebalansu_programa_dela_in_finančnega načrta_Agencije_za_energijo_za_leto_2017

Mnenje_k_Letnemu_poročilu_Agencije_za_energijo_za_leto_2016

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah_Stanovanjskega_zakona

Mnenje_k_Predlogu zakona o izgradnji,upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge_Divača-Koper

Mnenje_k Letnemu_porocilu_o_izvajanju ukrepov_Zakona_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji_2010-2017 v letu 2015

Mnenje_k_Predlogu o dopolnitvah Zakona_o_prevozih_v_cestnem_prometu

Mnenje_k_Porocilu_o_okolju_v_RS_2017

Mnenje_k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Mnenje_k_Predlogu zakona_o spremembah in dopolnitvah Zakona o_varnosti_v_železniskem_prometu

Mnenje_interesne skupine_in_komisije_k Osnutku predloga Ustavnega zakona o spremembi III. poglavja Ustave RS (pravica do pitne vode)

Mnenje_k_Predlogu_resolucije_o_Nacionalnem programu_razvoja_prometa_v_RS_do_2030

Mnenje_k_programu_dela_in_finančnemu_nacrtu_Agencije_za_energijo_2017

Mnenje_Interesne skupine_in_komisije_k_Predlogu zakona spremembah in dopolnitvah Zakona_o_lokalnih_volitvah

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS za leto 2015

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju_Resolucije o nacionalnem programu cestnega prometa za leto 2015

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_varstvu_pred_ionizirajocimi_sevanji_in_jedrski_varnosti v RS 2015

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_pravilih_cestnega_prometa

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona_o_motornih_vozilih

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembaj in dopolnitvah_o_letalstvu

Mnenje_k_Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o_dimnikarskih_storitvah

Mnenje_k_letnemu_porocilu_Agencije_za_energijo_za_leto_2015

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (Zlet-D) - nujni postopek

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) - druga obravnava
Mnenje k Predlogu zakona o lekarniški dejavnosti - v javni obravnavi

Mnenje k Predlogu resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPRRO16-25)

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Pomorskega zakonika

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G) - druga obravnava

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o družbi Slovenske železnice

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_varstvu_okolja

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju_Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS za_leto_2014

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju_Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS za leto 2013

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_Zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_varstvu_okolja

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_pogojih_koncesije_za_izkoriscanje_energetskega_potenciala_spodnje Save

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_prevozih_v_cestnem_prometu

Mnenje_k_programu_dela_in_financnemu_nacrtu_Agencije_za_energijo

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju_RENPVC13-22_2014

Skupno_mnenje_z_IS_lokalci_k_Predlogu_resolucije_o_nacion.stanovanj.programu_2015-2025

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_Zakona_o_varnosti_v_zelezniskem_prometu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_železniskem_prometu

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_Zakona_o_infrastrukturi_za_prostorske_informacije

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_Energetskega_zakona

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_postopnem_zapiranju_Rudnika_Trbovlje-Hrastnik

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju_Zakona_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji

Skupno_mnenje_s_KMOEZ-begunska_problematika

Mnenje_k_Porocilu_o_stanju_energetike_v_SLO_leta_2014

Mnenje_k_Letnemu_porocilu_Agencije_za_energijo

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_Stanovanjskega_zakona

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_varstvu_pred_ionizirajocimi_sevanji_in_jedrski_varnosti

Mnenje_k_Porocilu_o_varstvu_pred_ionizirajocimi_sevanji_in_jedrski_varnosti

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_varstvu_okolja

Mnenje k Predlogu zakona_o_vodah

Mnenje k Predlogu zakona_o_prevozu_nevarnega_blaga

Mnenje k Predlogu zakona_o_dopolnitvah_Zakona_o_cestah

Mnenje k Predlogu zakona o spremembeh in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Mnenje k Predlogu zakona_o_cestinjenju

Mnenje k Predlogu zakona_o_delovnem_casu_in_pocitku_mobilnih_delavcev

Mnenje k Predlogu zakona_o_motornih_vozilih

Mnenje k Predlogu zakona_o_graditvi_objektov

Mnenje k Predlogu zakona o_interventnih_ukrepih_za_uravnotezenje_javnih_financ_obcin

Mnenje k programu_dela_in_financnemu_nacrtu_Agencije za_energijo_za_leto_2015

Mnenje k Predlogu zakona_o_dopolnitvah_Zakona_o_graditvi_objektov

Porocilo_o_izvajanju_rep_varnosti_cestnega_prometa_za_leto_2013

Mnenje k Porocilu_o_izvajanja_programa_ukrepov_upravljanja_voda_2011-2015

Mnenje k Predlogu zakona_o_pogojih_koncesije_za_izkoriscanje_energetskega_potenciala_na_sp._Savi

Mnenje k Predlogu zakona_o_postopnem_zapiranju_Rudnika_Trbovlje-Hrastnik

Mnenje k Predlogu zakona_o_motornih_vozilih

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_vodah

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembi_Zakona_o_zicniskih_napravah_za_prevoz_oseb

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembi_Zakona_o_postopnem_zapiranju_Rudnika_Trbovlje-Hrastnik

Mnenje_k_Odloku_o_Programu varstva in razvoja_Parka_Škocjanske_jame_za obdobje 2013-2017 (OdPVRPŠJ13-17)

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_rudarstvu (ZRud-1C), nujni postopek

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_dopolnitvi_Zakona_o_graditvi_objektov (ZGO-1E), nujni postopek

Mnenje_k_Predlogu_energetskega_zakona EZ-1, druga obravnava

Copyright 2018, Vse pravice pridržane