Mandatno-imunitetna komisija

Tiskalniku prijazna oblika

Porocilo_o_usposabljanju_na_temo_etike, integritete in lobiranja

Poročilo k Predlogu pobude za dopolnitev Sklepa o nalogah komisij DS RS

Poročilo k Obvestilu o začetku kazenskega postopka zoper člana DS Borisa Popoviča, ki ga je poslalo Okrožno sodišče v Kopru

Obravnava pobude državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev 4. odstavka 32. člena Poslovnika DS

Porocilo k pobudi za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika DS

Porocilo k imenovanju predstavnika v Statisticni svet RS

Porocilo_k_pobudi_za_sprejem_sprememb_in_dop._Poslovnika_DS-amandmaji

Porocilo_k_pobudi_za_sprejem_sprememb_in_dop._Poslovnika_DS

Porocilo_mandatno-imunitetne_komisije_k_obvestilu_o_zacetku_kazenskega_postopka_Popovic_opr.st_.ii_k_45674_2011_dne_28.11.2013

Poročilo k Predlogu_kodeksa_ravnanja_clanov_DS

Poročilo k Porocilu_k_Odloku_o_razpustitvi_DZ

Poročilo k Predlogu_razlage_sestega_odstavka_98._clena_Poslovnika_DS

Poročilo k pregledu_potrdil_in_potrditev_mandatov_Kontic_in_Matjasic

Porocilo_k_obravnavi_obvestila_o_odstopni_izjavi_-_Medved

Porocilo_k_obravnavi_obvestila_o_pravnomocni_obsodbi_-_Kangler

Porocilo_k_pobudi_za_sprejem_sprememb_Poslovnika_DS

Porocilo_k_imuniteti_Popovic_opr.st_._ii_k_45674_2011_dne_28.10.2013

Porocilo_k_sklepu_o_spremembi_in_dopolnitvi_sklepa_o_pogojih_za_izplacevanje_placil_za_opravljanje_funkcije_podpredsednika_in_clana_DS

Poročilo glede obvestila o začetku kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki ga je v Državni svet poslalo Okrajno sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek (Številka II K 10314/2012 dne 15. 3. 2013)

Poročilo glede obvestila o začetku kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki ga je v Državni svet poslalo Okrajno sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek (Številka II K 55384/2011 dne 15. 3. 2013)

Poročilo o imenovanju predstavnikov Državnega sveta v Parlamentarno skupino GLOBE Slovenija

Pristojnosti DS  in moznosti za njihovo razsiritev

Poročilo glede zahteve za izdajo dovoljenja za nadaljevanje kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki jo je v Državni svet poslalo Okrožno sodišče v Mariboru, Preiskovalni oddelek (Številka I Kpr 35003/2011 dne 28. 2. 2013)

Poročilo glede zahteve za izdajo dovoljenja za nadaljevanje kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki jo je v Državni svet poslalo Okrožno sodišče v Mariboru, Preiskovalni oddelek (Številka I Kpr 35604/2012 dne 13. 3. 2013)

Poročilo glede zahteve za izdajo dovoljenja za nadaljevanje kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki jo je v Državni svet poslalo Okrožno sodišče v Mariboru, Preiskovalni oddelek (Številka I Kpr 93865/2010 dne 28. 2. 2013)

Poročilo predlogu Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije

Poročilo k Obvestilu o začetku kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Borisa Popoviča, ki ga je v Državni svet poslalo Okrožno sodišče v Kopru, Kazensko preiskovalni oddelek (Opr.št. I K 57304/2010 dne 18. 12. 2012)

Poročilo o oblikovanju zahteve za posebno glasovanje ob potrditvi mandata za državnega svetnika Jerneja Verbiča na prvi seji Državnega sveta Republike Slovenije

Poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter pritožb zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov, s predlogom o potrditvi mandatov in za odločanje o potrditvi

Copyright 2018, Vse pravice pridržane