Poročila iz Evropskega parlamenta

Tiskalniku prijazna oblika

Evropski parlament sprejema zakonodajo in odločitve, ki pomembno vplivajo na delo in življenja vseh nas, prav tako pa tudi na delo institucij v Sloveniji. Zato vam bodo na tem mestu na razpolago povzetki poročil ali celotna poročila o dogajanju v EP, ki jih pripravlja  stalna predstavnica Državnega zbora Republike Slovenije v EP (sprva mag. Mojca Kleva, od junija 2011 dalje pa mag. Romana Novak)

Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni večnacionalni parlament na svetu, je pa tudi edina neposredno izvoljena institucija EU. Evropski parlament je največji mednarodni parlament na svetu, saj s 736 poslanci sedemindvajsetih narodnosti predstavlja skoraj 500 milijonov državljanov. Od julija 2014 bo število poslancev 751.

Evropski parlament združuje zakonodajno oblast, proračunsko funkcijo, nadzorno funkcijo nad institucijami EU (še posebej nad Komisijo), z Lizbonsko pogodbo pa se povečuje tudi njegova zunanjepolitična funkcija.

03.04.2012    Marčno (mini) plenarno zasedanje
16.02.2012    Februarsko zasedanje Evropskega parlamenta
24.01.2012    Januarsko zasedanje Evropskega parlamenta
19.12.2011    Decembrsko zasedanje Evropskega parlamenta
21.11.2011    Novembrsko zasedanje Evropskega parlamenta
14.10.2011    Oktobrsko (mini) plenarno zasedanje
19.09.2011    Septembrsko zasedanje Evropskega parlamenta
10.07.2011    Julijsko zasedanje Evropskega parlamenta
01.07.2011    Junijska mini seja Evropskega parlamenta
17.06.2011    Junijsko zasedanje Evropskega parlamenta
11.03.2011    Marčevsko zasedanje Evropskega parlamenta
18.02.2011    Zaključki z zasedanja Evropskega parlamenta
28.01.2011    Poročilo iz zasedanja odborov Evropskega parlamenta
21.01.2011    Januarsko zasedanje Evropskega parlamenta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane