1. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 12. december 2012


Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije

Sklep

2. Potrditev mandatov državnih svetnikov

Sklep

3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane