10. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 18. september 2013


1. Odobritev zapisnika 9. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobuda in vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov glede projektov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode

Vprašanje Komisije za državno ureditev glede Uresničevanja določb Zakona o Javni rabi slovenščine (ZJRS)

Pobuda in vprašanje državnega svetnika Uroša Brežana glede iskanja alternativnih rešitev energetski povezavi daljnovoda Okroglo - Videm

Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede izgradnje hitre ceste Ormož

Vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede kriterijev za ocenjevanje kakovosti bančnih posojil slovenskih bank

Vprašanje in pobuda državnega svetnika Draga Ščernjaviča v zvezi z odgovorom Nadzornega sveta Vzajemne d.v.z. na njegova vprašanja glede negospodarnega in zaskrbljujočega delovanja uprave Vzajemne d.v.z. v škodo zavarovancev Vzajemne

Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah in zakonske ureditve uporabe posebnih varovalnih ukrepov tudi izven psihiatričnih bolnišnic in socialnovarstvenih zavodov

3. Osemnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2012, EPA 1312-VI

Mnenje

4. Predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022, EPA 1242-VI

Mnenje

6. Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Kadrovski načrt 2014 in 2015

Povzetek kadrovskega načrta 2012-2015

Obrazložitev 2014

Obrazložitev 2015

Dopis Ministrstva za finance 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane