2. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 19. december 2012


1. Odobritev zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

3. Sklep o ustanovitvah in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

4. Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

5. Potrditev sedežnega reda

Sklep

6. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih

Predlog zakona

7. Sklep o razveljavitvi Sklepa o merilih za izplačevanje sejnin za opravljanje funkcije članov Državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta

Sklep

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane