5. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 20. marec 2013


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

Zapisnik

Odobritev zapisnika 1. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanja Branka Šumenjaka v zvezi z zmanjševanjem števila zaposlenih v javni upravi in posledično ukinjanju uradov po občinah

Zahteva dr. Zorana Božiča za dopolnitev odgovora Vlade Republike Slovenije na pobudo za spremembo 6. člena Ustave Republike Slovenije

Vprašanje Jerneja Verbiča v zvezi s prehodom meje po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo

Vprašanje mag. Steva Ščavničarja v zvezi z načinom sprejemanja Letnega programa športa 2013

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor – druga obravnava (ZVDZ-C), EPA 977-VI

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor – druga obravnava (ZVDZ-D), EPA 988-VI

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih – druga obravnava (ZPos-F), EPA 978-VI

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike – druga obravnava (ZVPR-A), EPA 980-VI

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) - druga obravnava, EPA 981-VI

Mnenje

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - druga obravnava, EPA 982-VI

Mnenje

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T) - druga obravnava, EPA 987-VI

Mnenje

10. Uresničevanje Zakona o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F)

Sklep

11. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Številka I Kpr 93865/2010 dne 28.2.2013)

Sklep

12. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Številka I Kpr 35003/2011 dne 28.2.2013)

Sklep

13. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Številka I Kpr 35604/2012 dne 13.3.2013)

Sklep

14. Obravnava delovnega osnutka predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave, EPA 620-VI

Mnenje

Copyright 2013, Vse pravice pridržane