7. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 15. maj 2013


1. Odobritev zapisnika 6. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobudo Uroša Brežana v zvezi s pospešitvijo aktivnosti na 4. razvojni osi

Pobuda Jožeta Slivška za spremembo četrtega odstavka 5. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole

2.A) Zaščita oskrbe s pitno vodo pred privatizacijo z dopolnitvijo Ustave

Sklep ob obravnavi pobude mag. Steva Ščavničarja v zvezi z zaščito oskrbe s pitno vodo pred privatizacijo z dopolnitvijo Ustave

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-C) - druga obravnava, EPA 1036-VI

Mnenje

4. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013, EPA 1040-VI

Mnenje

5. Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012, EPA 1112-VI

Mnenje

6. Poročilo o delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2012, EPA 1084-VI

Mnenje

7. Poročilo o delu Posebnega oddelka za leto 2012, EPA 1094-VI

Mnenje

8. Obravnava zaključkov posveta Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije

Sklep

9. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

10. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane