9. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Ormož, 3. julij 2013


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 8. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanje državnega svetnika dr. Janvit Goloba glede posledic morebitne prodaje Mercatorja

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D), EPA 1215-VI

Mnenje

4. Tretje letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 v letu 2012, EPA 1212-VI

Mnenje

5. Letno poročilo 2012 Komisije za preprečevanje korupcije, EPA 1222-VI

Mnenje

6. Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018 (ReNPJP14-18), EPA 1208-VI

Mnenje

7. Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013), EPA 1287-VI

Mnenje

8. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2012, EPA 1200-VI

Mnenje

Copyright 2013, Vse pravice pridržane