Združenje evropskih senatov

Tiskalniku prijazna oblika

Združenje povezuje zgornje domove parlamentov evropskih držav in Ruske federacije. Združenje, katerega duhovni oče je predsednik francoskega senata Christian Poncelet, promovira izkušnje in prednosti dvodomnosti. Državni svet je ustanovni član združenja, ki je bilo na pobudo C. Ponceleta ustanovljeno 8. novembra leta 2000. Združenje ima 15 članov in enega opazovalca. Poleg Državnega sveta so člani zgornji domovi domovi iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Francije, Italije, Nizozemske, Nemčije, Poljske, Češke, Romunije, Rusije, Španije, Švice ter Velike Britanije in Severne Irske ter Luksemburga kot opazovalca. Predsedniki zgornjih domov se letno srečujejo in obravnavajo različne teme, povezane z demokracijo in vlogo dvodomnosti.

Srečanja:

Pariz, 6. junija 2001: Zgornji domovi in zastopstvo lokalnih oblasti
Bruselj, 12. - 14. novembra 2001: Senati in kakovost zakonodaje
Ljubljana, 28. junija 2002: Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe
Madrid, 28. februarja 2003: Nadzor zgornjih domov nad delovanjem vlade
Praga, 7. oktobra 2003:  Različna sestava domov v dvodomnoh parlamentih kot predpogoj za njihovo učinkovitost?
Varšava, 25. maja 2004: Vloga zgornjih domov nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in v procesu evropske integracije
Berlin, 2. septembra 2005: Dvodomnost in federalizem v procesu sprememb - sedanji razvoj in reforme
Bern, 20. - 22. aprila 2006: Zgornji domovi parlamentov in civilna družba
Praga, 28. in 29. september 2006: Zgornji domovi parlamentov in njihove funkcije v 21. stoletju


Člani Združenja evropskih senatov  |  Spletna stran Združenja evropskih senatov

Avstrija: Zvezni svet (Bundesrat)
Belgija - Senat
Češka -  Senat
Francija - Senat
Italija - Senat
Nemčija - Zvezni svet (Bundesrat)
Nizozemska - Senat (Eerste Kamer)
Poljska - Senat
Romunija - Senat
Ruska federacija - Svet federacije
Slovenija - Državni svet
Španija - Senat
Švica - Svet kantonov (Ständerat)
Velika Britanija in Severna Irska - Lordska zbornica (House of Lords)
Luksemburg - Državni svet / status opazovalca

Copyright 2018, Vse pravice pridržane