1. izredna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
3. 4. 2020 - 12:00
videokonferenca prek sistema Cisco Webex

SklicRazsiritev dnevnega reda*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje interesne skupine

 

1A. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Dogovor o načinu dela Interesne skupine delojemalcev v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19

 

3. Razno

  • Gradivo (Vprašanja predsednika Državnega sveta v zvezi s sklicem redne seje Državnega sveta s priloženimi dokumenti).

              - Dopis predsednika Državnega sveta Kolegiju Državnega sveta v razširjeni sestavi

              - Sklic 27. seje Državnega sveta

              - Sklic 27. seje Državnega sveta - PRELOŽITEV ZA NEDOLOČEN ČAS

              - Okvirni terminski program Državnega zbora za maj 2020

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane