1. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
29. 1. 2018 - 12:30
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), druga obravnava, EPA 2373-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5DB3373F7B4C69FCC12581DB0057C180&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Zahteva Poslanskih skupin SMC, DeSUS in SD z dne 25. 1. 2018 je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=73EA7D1E34A99DB8C12582200046D01A&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C193F32B1E9E8B06C12582210051530D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Občine Lukovica  je objavljeno na spletnih straneh  Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A46391F3FFD32D3EC12581FA0035D25A&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran  je objavljeno   na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F757B331F4C09681C12581FA00385D56&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Občine Komenda je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=88BE7987703FE2E1C12581FA003CFA50&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Občine Trzin je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AD8EAACC75672183C12581FA003F7390&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Občine Domžale je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1DCA57634EFE4CF6C12581FA0051707B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Skupnosti občin Slovenije je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E59AB1F7EB7542B4C12581FB002B28B1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mestne občine Maribor  je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=87B26EBBE2D1CDA8C12581FB00317DD4&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8B28C3A3C937C467C12581FD003C3934&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Pripombe Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3BBBFE07EC7F9F27C1258216003BC237&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane