1. izredna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
9. 4. 2018 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnostih pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKKPNS) – druga obravnava, EPA 2585-VII

(nadaljevanje obravnave z 2. seje komisije)

 

2. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1) – druga obravnava, EPA 2587-VII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane