1. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 3. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
11. 3. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog  dnevnega reda:

 

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B), EPA 387-VIII   
  • Zakon je Državni zbor sprejel na 5. seji 6. 3. 2019
  • ZIPRS1819-B

Copyright 2018, Vse pravice pridržane