1. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
12. 12. 2017 - 12:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

 


PREDLOG DNEVNEGA REDA 1. SEJE DRŽAVNEGA SVETA

REPUBLIKE SLOVENIJE 12. 12. 2017

 

 

1.       Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije

 

2.       Potrditev mandatov državnih svetnikov

 

3.       Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

4.       Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

5.       Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

 

Sklic 1. seje DSRS

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane