1. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 12. 2017 - 10:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4. Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane