1. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
12. 12. 2017 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4 .Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane