1. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 1. 2018 - 14:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F), skrajšani postopek, EPA 2386-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletnih straneh DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2B7EF16A6D996D23C12581E000586726&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8BD11AB964DBD654C12581FE00332453&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Vlade do predloga zakona:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0C46F16F44AF4E9EC12581FD0042EEB2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc  

- Mnenje, ki ga je komisija sprejela na seji:

Mnenje

2. Pobude in vprašanja 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane