1. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
4. 1. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava, EPA 2325-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C4724A034155AAA7C12581D700509CF6&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0E46E738F9D3EFFDC12581F60041C334&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc


- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) – druga obravnava, EPA 2400-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

  https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8483EC940BE53E5AC12581E200437247&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5C2A0730577F3C72C12581FB004B2DFB&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc


- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

3. Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) – druga obravnava, EPA 2354-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=02914F34FDF0CFCDC12581D700517859&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenji Evropske centralne banke na predlog zakona:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0CCF4479065E337AC12581D80037775E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Pripombe Odvetniške pisarne Šelih:

Pripombe

-Porocilo komisije k tej točki

 

4. Predlog zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) – druga obravnava, EPA 2297-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D224957C08EC9814C12581BE00407F06&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2BCCA41F1FBCDEE5C12581F6003E9FC3&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc


- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) – druga obravnava, EPA 2353-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D700B3062B25E371C12581D800407A6E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3D273C13ACF9EEF4C12581FE003ED590&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc 


- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

6. Pobude in vprašanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane