1. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
12. 1. 2018 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic  Dodatno vabljeni  Dodatno vabljeni 1


Predlagan dnevni red:

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) - skrajšani postopek, EPA 2464-VII

-     Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora;

 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D642D2A25C05F041C12581F60059370D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-   Porocilo_komisije k tej točki

 

2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane