1. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
1. 3. 2018 - 11:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva ulica 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za obravnavo problematike nezadostnih možnosti opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) – skrajšani postopek, EPA 2476 – VII

3. Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti 1. - 3., 6. – 10., 13., 20. -22., 33. 35. – 38. a, 41., 52. – 64., 72. – 27. l in 80. – 84. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)

  • Pobuda državne svetnice prof. dr. Branke Kalenić Ramšak in državnega svetnika prof. dr. Matjaža Gamsa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane