1. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
10. 1. 2018 - 14:00
veliki salon/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil, EPA 2457-VII, EU U 783

- Gradivo z dne 13. 12. 2017 je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=133B00EBFA24E208C12581F6004D13BC

- Mnenje, ki ga je na seji sprejela komisija:

Mnenje

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), EPA 2456-VII, EU U 782

- Gradivo z dne 13. 12. 2017 je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=BC4AE82E07925D1FC12581F6004AE7FB

- Mnenje, ki ga je komisija sprejela na seji:

Mnenje

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1092/2010 Evropske unije o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja, EPA 2466-VII, EU U 784

- Gradivo z dne 14. 12. 2017 je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=FA63306EDFA0807EC12581F6004F141B

- Mnenje, ki ga je komisija sprejela na seji:

Mnenje

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, EPA 2467-VII, EU U 785

- Gradivo z dne 14. 12. 2017 je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=41FF2C0E62AAC192C12581F60050632E

- Mnenje, ki ga je na seji sprejela komisija:

Mnenje

5. Dogovor o načinu dela komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane