1. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
11. 1. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicDodatno vabljeni


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)  – skrajšani postopek, EPA 2417-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=79547A3502541815C12581E8004DA277&db=pre_zak&mandat=VII  

Porocilo, sprejeto k tej točki

 

2. Predlog resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18–28), EPA 2502-VII

- Predlog resolucije je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D6FFAB36A039449BC12581FE00418E42&db=pre_akt&mandat=VII

Porocilo, sprejeto k tej točki

 

3. Dogovor o načinu dela komisije

Nacin dela komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane