1. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
8. 1. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) - skrajšani postopek, EPA 2407-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C5DE82057EB8D1E8C12581E50037B752&db=pre_zak&mandat=VII 

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, sprejeto na seji k tej točki:

Mnenje

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) - druga obravnava, EPA 2270-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7A6042C9C826E30BC12581B1003D94D7&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mestne občine Ljubljana: 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B0584EAFF09E1FE2C12581C9003A0D7E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc 

- Mnenje Skupnosti občin Slovenije:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=63643D31DE44858FC12581D3003184A4&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Porocilo, sprejeto k tej točki

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane