10. izredna (1. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2020 - 08:00
prek elektronske pošte, SMS in MMS sporočil

Sklic 

Dopis predsedniku Državnega zbora v zvezi z interventnimi zakoni


Dnevni red:

1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), EPA 1070-VIII

 

2. Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP), EPA 1073-VIII

 

3. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), EPA 1075-VIII

 

4. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), EPA 1079-VIII

 

5. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), EPA 1081-VIII

 

* * *

 

Na  podlagi  četrtega odstavka 33. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list  RS,  št.  70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) v zvezi s 1. – 5. točko dnevnega reda zastavljam naslednja vprašanja:

1. Ali ste za to, da Državni svet Republike Slovenije z namenom čimprejšnje uveljavitve zakona ne bo zahteval, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakoni o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), EPA 1070–VIII?

2. Ali ste za to, da Državni svet Republike Slovenije z namenom čimprejšnje uveljavitve zakona ne bo zahteval, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov (ZIUTKPŽ), EPA 1073–VIII?

3. Ali ste za to, da Državni svet Republike Slovenije z namenom čimprejšnje uveljavitve zakona ne bo zahteval, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), EPA 1075–VIII?

4. Ali ste za to, da Državni svet Republike Slovenije z namenom čimprejšnje uveljavitve zakona ne bo zahteval, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), EPA 1079–VIII?

5. Ali ste za to, da Državni svet Republike Slovenije z namenom čimprejšnje uveljavitve zakona ne bo zahteval, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), EPA 1081-VIII?

 

Glasujete tako, da se opredelite “ZA” ali “PROTI”, ločeno za vsakega od navedenih zakonov

 

* * *

Čas glasovanja:

Glasovanje bo potekalo v petek, 20. marca 2020, od 8. do 12. ure.

Način glasovanja:

Na elektronski naslov gp@ds-rs.si ali prek SMS sporočila na mobilno številko
031 337 516 pošljite sporočilo v naslednji obliki:

»Ime in priimek državne svetnice / državnega svetnika, Glasovanje – ODPOVED VETU - 20.3. 2020: 1. ZA (ali PROTI), 2. ZA (ali PROTI), 3. ZA (ali PROTI), 4. ZA (ali PROTI), 5. ZA (ali PROTI)«

Lahko pa izpolnite priloženi glasovalni obrazec (priložen je sklicu!) in ga pošljete po e-pošti na gp@ds-rs.si ali kot MMS na tel. št. 031 337 516.

V zvezi z morebitnimi nejasnostmi me lahko pokličete na GSM 040 690 103 do izteka roka za glasovanje.

Rezultate glasovanja bomo objavili predvidoma do 14.00 ure, 20. marca 2020.

 

Alojz Kovšca

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane