10. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2020 - 10:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 9. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta

 

4. Razno

* * *

 

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto nekaj minut pred začetkom seje interesne skupine. V primeru težav ob prijavi na videokonferenco se obrnite na Primoža Vaupotiča na 051 359 251.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane