10. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
30. 12. 2020 - 11:30
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex.

Sklick


Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 20. izredno sejo Državnega sveta

2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane