10. izredna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
14. 6. 2021 - 09:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020 (oktober 2019 – september 2020), EPA 1650-VIII

 

2. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane