10. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in 6. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti - SKUPNA IZREDNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
25. 5. 2020 - 16:00
veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog  zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) - nujni postopek, EPA 1173-VIII

 

2. Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – nujni postopek, EPA 1172-VIII

  • Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
  • Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20), je objavljen na spletni strani Državnega zbora
  • Skupno_porocilo

 

3. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPZB) – nujni postopek, EPA 1171–VIII

  • Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
  • Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19, ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20), je objavljen na spletni strani Državnega zbor

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane