10. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 10. 2018 - 11:30
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. in 9. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane