10. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
6. 6. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2017, EPA 2750 - VII

 

2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2017,  EPA 2620 - VII

 

3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2610 - VII 

 

4. Potrditev zapisnikov 5., 6. in 7. redne seje komisije in 2. izredne seje komisije

 

5. Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane