10. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
18. 9. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost, EPA 20-VIII

 

2. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2017, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2017 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2018 , EPA 2891-VII

 

3. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2017 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018, EPA 4-VIII

 

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2018 v obdobju januar–junij 2018, EPA 64-VIII

 

5. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, EPA 118-VIII

 

6. Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnika 9. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane