10. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
29. 11. 2018 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 7., 8. in 9.  seje komisije

 

2. Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o poslovanju v letu 2017, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi, EPA 224-VIII

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane