10. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
26. 9. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 7., 8. in 9. redne seje ter 2. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2017, EPA 5-VIII

 

3. Zaključki posveta »Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?«

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane