100. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

15. 11. 2017 - 14:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o obrambi (ZObr-1) – druga obravnava, EPA  2180-VII

2. Predlog zakona o kritični infrastrukturi (ZKI) – druga obravnava, EPA 2286-VII

3. Potrditev poročila o delu Komisije za državno ureditev za leto 2017

4. Potrditev zapisnikov 97., 98. in 99. seje komisije

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane