102. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

28. 8. 2017 - 14:00
Velika dvorana, Tomšičeva 5
Dnevni red:
 
1. Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) - druga obravnava, EPA 2001-VII
 
2. Predlog gradbenega zakona (GZ) - druga obravnava, EPA 1985-VII
 
3. Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) - druga obravnava, EPA 1983-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane