103. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

4. 9. 2017 - 15:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predlog sklepa o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, EPA 2031-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - druga obravnava, EPA 2116-VII

3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2016, EPA 2135-VII

4. Obravnava problematike izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih

5. Potrditev osnutka zapisnika 101. seje komisije

6. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane