104. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

11. 9. 2017 - 14:00
soba 212/II
Dnevni red:
 
1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016, EPA 2092-VII 
 
2. Obravnava problematike obvoznice Kanal v občini Kanal ob Soči
 
3. Potrditev zapisnikov 10. izredne, 101. in 102. seje komisije
 
4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane