108. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

16. 10. 2017 - 14:00
velika dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Program dela in finančnega načrta Agencije za energijo za leto 2018, EPA 2225-VII

2. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2016, EPA 2189-VII

3. Potrditev zapisnikov 104., 105. in 106. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane