11. izredna seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
28. 6. 2021 - 10:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom leta 2021 (ZUOPPKP21) – nujni postopek*, EPA 1992-VIII

* Kolegij predsednika Državnega zbora do sklica seje komisije še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane