11. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 12. 2018 - 11:00
v knjižnici Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 13. sejo Državnega sveta

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane