11. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 11. 2018 - 12:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 12. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane