11. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
13. 6. 2018 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 9. in 10. seje interesne skupine

2. Priprava na 8. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane