11. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
13. 6. 2018 - 11:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 7. in 9. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 8. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane