11. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
20. 6. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2017, EPA 2848 - VII 

 

2.  Letno poročilo o delu policije za 2017, EPA 2865 - VII

 

3.  Potrditev zapisnikov 8. in 9. seje komisije

 

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane