11. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2019 - 13:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklicl


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 389-VIII

 

2. Predlog poročila o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2018

 

3. Pobude in vprašanja članov komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane