11. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
21. 3. 2019 - 12:00
veliki salon/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. seje komisije

 

2. Vloga reprezentativnih stanovskih združenj s področja kulture v trajnostnem razvoju družbe

Gradivo je dostopno na naslednjih povezavah:

Copyright 2018, Vse pravice pridržane