11. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
5. 10. 2018 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane